Sterkte en zwakte analyse

 

Sterkte

– locatie met voldoende parkeergelegenheid op loopafstand – uitstraling gebouw – ruimte – vele gebruiksmogelijkheden – goede akoestiek – parkeren op loopafstand, beschikbaarheid digitale schermen..

Zwakte

– vaste opstelling van een groot deel van de zitbanken.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij ontvangen slechts een sobere vergoeding van de door hen gemaakte directe kosten.

 

Doelstelling (uit de statuten)

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: Stichting Noabers van ’n Oalen Griezen.

2. De stichting is gevestigd in de gemeente Hellendoorn.

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft als doel: het ondersteunen van de instandhouding van het monumentale (kerk)gebouw met verdere aanbehoren aan de Dorpsstraat 39 te Hellendoorn (ook bekend als ’n Oalen Griezen), en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven van gelden en andere middelen binnen en buiten de Hellendoornse gemeenschap.

 

Activiteitenplan 2017-2018

- Werving donateurs

a. Er is een informatiebrochure ontwikkeld waarin inwoners van Hellendoorn en omgeving bevraagd wordt “noaber van ’n Oalen Griezen” te worden en/of overige schenkingen te doen waaronder giften, legaten en (on) roerende goederen.

- Overige activiteiten

• Actief zoeken naar fondsen en subsidies. 

• De lokale (kerkelijke) gemeenschap, verenigingen, bedrijfsleven  en stakeholders stimuleren activiteiten te organiseren waarvan de financiële opbrengst ten goede komt aan de stichting. Ook wil het bestuur zelf activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld door:

- het uitnodigen van sprekers;

- ontmoetingsactiviteiten in de kerk;

- rondleidingen voor o.a “noabers” en andere geïnteresseerden;

- veiling van geschonken goederen.

 

Financiën 

De stichting heeft ten behoeve van de oprichting van de stichting en activiteitenkosten van de Protestantse kerk Hellendoorn een startkrediet ontvangen. Voor het overige heeft de stichting geen bezittingen.