Het dagelijks bestuur van de Stichting Noabers van ’n Oalen Griezen wordt gevormd door:

  • mevr. Tineke van Buren (voorzitter)
  • dhr. Jan Podt (penningmeester)
  • dhr. Jeroen Piksen (secretaris|)
  • dhr. Ernst Haitsma (lid)
  • dhr. Leo Hegeman (lid)
  • dhr. Jan Dirk Wassenaar (lid)

 Toetreding nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen heeft de heren Ernst Haitsma (Nijverdal) en Leo Hegeman (Hellendoorn) gevraagd lid te worden van het stichtingsbestuur. Beiden hebben positief gereageerd en zijn ingaande 5 januari 2018 bestuurslid geworden.

Wij verwelkomen hen van harte en hopen samen met enthousiaste en constructieve samenwerking  veel voor onze ‘n Oalen Griezen te kunnen betekenen.