De Stichting Noabers van ’n Oalen Griezen heeft als doel het ondersteunen van de instandhouding van het monumentale (kerk)gebouw met verdere aanbehoren aan de Dorpsstraat 39 te Hellendoorn, bekend als ’n Oalen Griezen. Hiertoe onderneemt de stichting allerlei activiteiten. Ze organiseert lezingen, concerten, rondleidingen en dergelijke.

De inkomsten van de stichting worden verkregen uit bijdragen van donateurs en giften, al dan niet bij bijeenkomsten.

Het vermogen van de stichting staat op een RABO-bankrekening. Jaarlijks wordt een bedrag overgemaakt naar het bankrekeningnummer van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn.