De stichting Noabers van ’n Oalen Griezen heeft met succes deelgenomen aan de Rabo Clubactie. Het stichtingsbestuur  ontving van de Rabobank een cheque ter waarde van maar liefst € 627,82. Alle stemmers en heel hartelijk bedankt. Zoals aangekondigd wordt de opbrengst Rabo Clubactie gebruikt voor het laten ontwerpen en drukken van en mooie lesbrief voor schoolkinderen over onze monumentale Hellendoornse dorpskerk . Bij hun klasbezoek aan de kerk kunnen zij met deze lesbrief zelf op ontdekkingstocht in de kerk. Op deze wijzen willen wij de geschiedenis van de kerk levend houden en kinderen op eigentijdse betrekken bij het christelijk gedachtegoed. 

 

Namens de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen,

Jeroen Piksen 

(secretaris)