Activiteiten

Op 9 februari hield mevr. Ineke Kievit-Broeze een lezing over het door haar geschreven boek De zuster van mijn moeder. Ze deed dat voor ruim negentig belangstellenden.

In het magazine ‘Zomer in Twente’, een initiatief van de organisatie ‘Welkom in de kerk’, is een promotieartikel over ’n Oalen Griezen en de andere toeristische bezienswaardigheden van Hellendoorn verschenen. Daarin is ook een overzicht van de kerkdiensten opgenomen.

Op 24 maart hebben we ons actief gepresenteerd op de Paasmarkt van de Folkloristische dansgroep Hellendoorn en ‘knijpertjes’ verkocht. Er was verrassend veel belangstelling voor informatie over ’n Oalen Griezen.

We hebben deelgenomen aan de Rabo Clubactie. Door dhr. Jan Podt zijn een basisposter voor onze activiteiten en fraaie boekenleggers gemaakt. Deze boekenleggers kunnen worden verkocht bij bezichtigingen en andere daarvoor geschikte gelegenheden.

Met succes is in mei deelgenomen aan de statiegeldbonnenactie van de plaatselijke Albert Heijn-vestiging Rob Loomans. 

In juni gaf het Fries Fluitorkest, onder leiding van Gonny Roelofsen uit Kimswerd, een concert, waarbij bekende klassieke en ook moderne muziek werd uitgevoerd. Het orkest bestaat onder meer uit fluitistes die afgestudeerd zijn aan diverse conservatoria in Nederland. 

In juli verzorgde het vocaal ensemble ‘La Colombe’ een zomeravondconcert. Beide concerten trokken ongeveer tachtig bezoekers.

Beide keren was er, mede door het fraaie weer, een zeer geslaagde nazitborrel in de pastorietuin. 

Op 14 september werd de Open Monumentendag geopend in ’n Oalen Griezen. De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door de Hellendoornse Harmonie. Het thema was ‘Europa’. Jan Podt verzorgde een fraaie presentatie over Europese bouwstijlen. Ter gelegenheid van deze dag had dhr. Ernst Hamel, noaber van de kerk, een fraai kunstwerkje van staal en barnsteen gemaakt. De opening werd vervolgd op ‘het oale kerkhof’, alwaar een replica van een baarhuisje werd geopend. Een lokaal gelegenheidskoor, in passende kleding, omlijstte het geheel met het gedragen zingen van Psalm 68. De monumentendag en de aan deze dag voorafgaande Vechtdal-fietsvierdaagse langs de kerk trokken in totaal ongeveer tweehonderdvijftig bezoekers. Tezamen een prachtige activiteit.

Op 14 december werd in de kerk een cheque van € 5.000,— overhandigd aan de kerkrentmeesters, waarvan € 4.000,— als bijdrage in de kosten voor het onderhoud van het dak van de kerk en € 1.000,— voor het realiseren van zogenaamde schipperstrappen in de kerktoren. 

 

Bestuursmutaties

In 2018 heeft dhr. Jan Oosterhof zijn voorzitterschap en daarmee zijn lidmaatschap van het bestuur van onze stichting beëindigd. Het bestuur heeft hem hartelijk bedankt voor zijn inzet, met name ten behoeve van de oprichting van de stichting. Het bestuur heeft in de vergadering van 2 maart 2018 mevr. Tineke van Buren als voorzitter gekozen en de heren Ernst Haitsma en Leo Hegeman gevraagd lid te worden van het bestuur. Beiden hebben hier in toegestemd en zijn daarmee algemeen bestuurslid geworden.

 

Tot slot

Het bestuur kijkt met tevredenheid en plezier terug op het jaar 2018. Er is veel werk verzet, de activiteiten waren geslaagd, er was veel belangstelling voor ’n Oalen Griezen en er is een positief financieel resultaat geboekt.