• op woensdag 25 maart om 20.00 uur in ’n Oalen Griezen, Dorpsstraat 39, Hellendoorn (inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur; ‘nazit’ vanaf 21.30 uur in de Leerkamer);
  • inleiders: Ineke E. Kievit-Broeze en Jochen Walther;
  • gratis toegang, collecte bij de uitgang voor de St. Noabers van ’n Oalen Griezen.

Eind 2019 is in Den Haag, in aanwezigheid van de burgemeester van Hellendoorn, mevrouw Anneke Raven, de Yad Vashem-oorkonde postuum uitgereikt aan een Nijverdals echtpaar dat in de oorlog een joods jongetje een onderduikplek heeft geboden. Dit jongetje, toentertijd Jopie genoemd en inmiddels een bejaarde man, heeft zijn verdere bestaan als Moshe van Leeuwen opgebouwd in Israël. Hij is daar nog steeds woonachtig. Ineke Kievit-Broeze, kleindochter van dat Nijverdalse echtpaar, heeft onlangs een boek over hem geschreven: De papegaaien van Moshe.

Jochen Walther werd kort voor de Tweede Wereldoorlog in Weimar geboren. Als jong ventje maakte hij daar de oorlog mee, daarna heeft hij de vlucht van zijn moeder met haar kinderen van Oost naar West intens beleefd. Hij woonde nadien jarenlang in het westen van ons land, inmiddels alweer zo’n dertig jaar in Nijverdal.

Op 25 maart zal naar voren komen wat de oorlog met Moshe en Jochen heeft gedaan. Hun beider leven is erdoor getekend. Ineke Kievit-Broeze zal het levensverhaal van Moshe vertellen, Jochen Walther het zijne. Er zullen ook tal van foto’s en filmfragmenten getoond worden. Bart Voogd Producties zal onderdelen van de bijeenkomst opnemen in verband met een documentaire die men in samenwerking met Hoi tv zal uitbrengen.

Aan het einde van de avond zal dr. Jan Dirk Wassenaar naar aanleiding van de bijdragen van de beide sprekers een korte reflectie presenteren over vrijheid. Daarna zal het eerste exemplaar van De papegaaien van Moshe van Ineke Kievit-Broeze overhandigd worden aan Anneke Raven.