Onze stichting Noabers van ‘n Oalen Griezen heeft weer mee gedaan aan de actie Rabo Clubsupport. De leden van de Rabobank West-Twente hebben 179 stemmen op uitgebracht. De fantastische opbrengst van € 465,92 wordt besteed voor het ontwerpen en drukken van een mooie lesbrief voor schoolkinderen over onze prachtige monumentale kerk ‘n Oalen Griezen.