Op vrijdag 10 december AFGELAST komt de bekende cabaretier Freek de Jonge naar ’n Oalen Griezen (Dorpsstraat 39, Hellendoorn). Tijdens de bijeenkomst zal zijn boek Kom verder!, het in oktober verschenen eerste deel van zijn memoires, centraal staan.

Kom verder! is een familiegeschiedenis. Die begint met de grootvader van Freek. Hij was ‘veldarbeider’ van beroep. Na een bijzondere roeping vanachter de Zeeuwse koeien werd hij bijbelcolporteur en evangelist. Zijn zoon Andries koos voor het predikantschap. Het arbeidzame leven van diens zoon speelde zich voor een groot deel af in het theater.

Dr. Jan Dirk Wassenaar zal een korte inleiding verzorgen. Daarna zal Freek de Jonge een aantal karakteristieke passages uit Kom verder! voorlezen en toelichten. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om met hem in gesprek te gaan. Freek zal de avond afsluiten met het zingen van het lied ‘Vaders stem’.

De bijeenkomst in ’n Oalen Griezen is een initiatief van de St. Noabers van ’n Oalen Griezen, die enkele jaren geleden is opgericht om gelden te verwerven voor de instandhouding van de monumentale middeleeuwse kerk van Hellendoorn. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur AFGELAST. De toegangsprijs is € 15,00. Uiteraard zullen de coronamaatregelen in acht genomen worden. Zoals het nu staat, zal u bij de ingang om een coronatoegangsbewijs (QR-code op telefoon of print) gevraagd worden. Als de situatie verandert, wordt dat in het volgende nummer van het kerkblad en op de website www.oalengriezen.nl bekend gemaakt. Na afloop van de vertelshow wordt u een alternatief ‘hapje en drankje’ aangeboden.