De overhandiging van de cheque vond plaats aan het begin van een ‘Open huis’ in de kerk op vrijdagmiddag 30 december. De bijeenkomst gold als afsluiting van het project ‘Rondom ’n Oalen Griezen’ dat de afgelopen jaren in het kader van de subsidieregeling ‘Het verhaal van Overijssel’ is uitgevoerd. Het belangrijkste onderdeel daarvan was de restauratie van de middeleeuwse klokken in de kerk.

Tineke van Buren liet nog weten dat de St. Noabers van ’n Oalen Griezen in de loop der jaren in totaal meer dan € 95.000,00 aan het onderhoud van ’n Oalen Griezen bijgedragen heeft. De restauratie van de klokken vormden het belangrijkste deel. Per saldo heeft die de Protestantse Gemeente te Hellendoorn niets gekost. Met dank aan noabers en andere gevers, waaronder tal van fondsen.

Nadat Harry Enserink voor de bijdrage had bedankt, konden belangstellenden in groepen van ongeveer tien personen de klokken in de toren bewonderen. Tevens was het mogelijk om over een houten brug boven de gewelven van het schip en het koor te lopen. Verhalenverteller Herman Pronk deed daarbij ‘het mirakel van Hellendoorn’ uit de doeken. Ondertussen konden mensen in de kerk onder het genot van warme chocolademelk en een oliebol naar een door dhr. Jan Podt vervaardigde powerpoint over de bouwgeschiedenis van ’n Oalen Griezen kijken. En ze konden luisteren naar orgelspel door dhr. Rien Hoekjen. Kinderen vermaakten zich met een speurtocht door de kerk.

Het ‘Open huis’ kan een groot succes genoemd worden. Ruim honderd mensen hebben er aan deelgenomen.

In de loop der jaren heeft de St. Noabers van ’n Oalen Griezen verschillende projecten uitgevoerd en veel activiteiten – zoals concerten en lezingen - georganiseerd. Ook voor de toekomst heeft men tal van plannen. Men denkt aan het laten restaureren van het eeuwenoude offerblok. Ook wil men in overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed bekijken of het mogelijk is de gebrandschilderde glazen te laten isoleren. Giften zijn dan ook zeer welkom. Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL77 RABO 0317262874. Zie voor meer informatie: www.oalengriezen.nl.