in het kader van ‘Het verhaal van Overijssel’

St. Noabers van ’n Oalen Griezen, Hellendoorn

 

a.      Herstelwerkzaamheden aan de klokken

Medio 2021 zijn de klokken van ’n Oalen Griezen gerestaureerd. Dat is gebeurd in nauw overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Onder begeleiding van Henk de Vries van TIBIAE Adviesbureau te Groningen waren Daelmans Klokken & Uurwerken te Lierop, Glockengiesserei Grassmayr te Innsbruck, Hanzebouw B.V. te Zwolle en Constructiebedrijf De Prouw B.V. te Bunnik bij het project betrokken. De klokken zijn opnieuw opgelast en de klepels zijn vervangen; de luidwijze is teruggebracht naar de oorspronkelijke: de klokken hangen nu niet meer aan krukassen, maar aan rechte assen. Tevens werd de klokkenstoel ingrijpend gerestaureerd en deugdelijk bevestigd aan de onderliggende balklaag. Op een aantal cruciale punten werd de klokkenstoel versterkt.

            Met behulp van een hydraulische kraan zijn de klokken uit de toren verwijderd en later weer teruggeplaatst. Dat gebeurde beide keren onder grote publieke belangstelling, Bij de terugplaatsing was gedeputeerde Roy de Witte betrokken.

 

Lees meer: Verslag van het project ‘Rondom ’n Oalen Griezen’

AFGELAST

Op vrijdag 10 december AFGELAST komt de bekende cabaretier Freek de Jonge naar ’n Oalen Griezen (Dorpsstraat 39, Hellendoorn). Tijdens de bijeenkomst zal zijn boek Kom verder!, het in oktober verschenen eerste deel van zijn memoires, centraal staan.

Kom verder! is een familiegeschiedenis. Die begint met de grootvader van Freek. Hij was ‘veldarbeider’ van beroep. Na een bijzondere roeping vanachter de Zeeuwse koeien werd hij bijbelcolporteur en evangelist. Zijn zoon Andries koos voor het predikantschap. Het arbeidzame leven van diens zoon speelde zich voor een groot deel af in het theater.

Lees meer: AFGELAST: Freek de Jonge in ’n Oalen Griezen

Onze stichting Noabers van ‘n Oalen Griezen heeft weer mee gedaan aan de actie Rabo Clubsupport. De leden van de Rabobank West-Twente hebben 179 stemmen op uitgebracht. De fantastische opbrengst van € 465,92 wordt besteed voor het ontwerpen en drukken van een mooie lesbrief voor schoolkinderen over onze prachtige monumentale kerk ‘n Oalen Griezen.