De Stichting Noabers van ’n Oalen Griezen houdt een kerstkaartenactie. Zoals bekend zal zijn, stelt de stichting zich ten doel om een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de kerk. Volgend jaar willen wij een bedrag doneren voor de gebrandschilderde ramen, die onder handen genomen moeten worden. Met het oog daarop worden de kaarten verkocht.

De luxe, dubbelgevouwen kaarten hebben een afmeting van 15,5 x 15,5 cm. en zijn gedrukt op hoogwaardig papier. Aan de binnenkant staat de tekst:

Kraambezoek in Betlehem

Protestantse kerk te Hellendoorn

Glazenier Jan Schoenaker (1923-2017)

Stichting Noabers van ’n Oalen Griezen

De kaarten kosten (inclusief een bijpassende envelop) € 1,25 per stuk. U kunt de kaarten – zo veel u wilt – bestellen door het bijbehorende bedrag over te maken op rekeningnummer NL 77 RABO 0317262874 ten name van St. Noabers van ’n Oalen Griezen. Zodra u het geld hebt overgemaakt, wordt een pakketje, voorzien van uw naam, onder de toren gelegd. Ook liggen er kaarten onder de toren en kunt u deze meenemen en het verschuldigde bedrag in de daarvoor bestemde bus deponeren. Tevens zijn de kaarten te koop bij Albert Heijn Rob Loomans aan de Schapenmarkt en bij Primera Hofman aan de Dorpsstraat te Hellendoorn. (Zij zijn bereid gevonden om belangeloos aan de actie mee te werken.)

Verstuur kerstkaarten van ’n Oalen Griezen, steun het onderhoud van de kerk!

 

Stichting Noabers van ’n Oalen Griezen

Op 22 juni was ’n Oalen Griezen de locatie voor een bijzonder concert. Toen dirigeerde Jurriaan Poesse ensemble Cordier als try-out voor zijn examen koordirectie. Het was een schitterende uitvoering. De geoefende zangers lieten composities uit verschillende perioden horen, en ze deden dat op zeer hoog niveau. Het kon niet anders: de dirigent zou zijn examen halen. Dat gebeurde dan ook. Op 29 juni sloot Poesse zijn studie met succes af. Een felicitatie waard!

 

Algemeen

In 2018 heeft de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen met heel veel plezier activiteiten georganiseerd om geld te genereren voor de instandhouding van het rijksmonument ’n Oalen Griezen. De activiteiten hebben een positief financieel resultaat opgeleverd. Daarnaast hebben ze bijgedragen aan de cultuurhistorische betekenis van de kerk en aan de betrokkenheid van velen bij het karakteristieke gebouw. 

 

Lees meer: Jaarverslag 2018

Op vrijdag 10 mei zal prof.dr. Donald Sinnema uit Holland (Michigan), emeritus-hoogleraar theologie aan Trinity Christian College in Illinois, om 20.00 uur in de protestantse kerk te Hellendoorn een lezing houden over de emigratie van tientallen Nijverdallers naar de prairies van Canada in de jaren van 1903 tot 1914. In 2005 publiceerde Sinnema daar het lijvige boek The First Dutch Settlement in Alberta. Letters from the Pioneer Years 1903-14 over, mede op basis van tientallen brieven die destijds in het Twentsch Volksblad zijn verschenen. Een van de emigranten was een grootvader van Sinnema, afkomstig van de Jipkesbelt.

Prof.dr. Donald Sinnema

Sinnema, die op 8 en 9 mei deelneemt aan een internationaal congres (over de Dordtse synode van 1618-1619) in Groningen, houdt de lezing op uitnodiging van de St. Noabers van ’n Oalen Griezen. Voor de protestantse kerk in Hellendoorn als locatie is gekozen omdat de overgrootvader van Sinnema daar vóór zijn emigratie ter kerke ging.

 

Programma:

  • 19.30 – 20.00 uur: inloop met koffie en thee in de toren
  • 20.00 – 21.00 uur: lezing en vragen
  • 21.00 – 22.00 uur: nagesprek in de Leerkamer met drankje

De toegang is vrij, bij de uitgang wordt een collecte gehouden. Voor meer informatie kunt u terecht bij dr. J.D.Th. Wassenaar, tel. 0548-655635; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..