Algemeen

In 2018 heeft de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen met heel veel plezier activiteiten georganiseerd om geld te genereren voor de instandhouding van het rijksmonument ’n Oalen Griezen. De activiteiten hebben een positief financieel resultaat opgeleverd. Daarnaast hebben ze bijgedragen aan de cultuurhistorische betekenis van de kerk en aan de betrokkenheid van velen bij het karakteristieke gebouw. 

 

Lees meer: Jaarverslag 2018

Op vrijdag 10 mei zal prof.dr. Donald Sinnema uit Holland (Michigan), emeritus-hoogleraar theologie aan Trinity Christian College in Illinois, om 20.00 uur in de protestantse kerk te Hellendoorn een lezing houden over de emigratie van tientallen Nijverdallers naar de prairies van Canada in de jaren van 1903 tot 1914. In 2005 publiceerde Sinnema daar het lijvige boek The First Dutch Settlement in Alberta. Letters from the Pioneer Years 1903-14 over, mede op basis van tientallen brieven die destijds in het Twentsch Volksblad zijn verschenen. Een van de emigranten was een grootvader van Sinnema, afkomstig van de Jipkesbelt.

Prof.dr. Donald Sinnema

Sinnema, die op 8 en 9 mei deelneemt aan een internationaal congres (over de Dordtse synode van 1618-1619) in Groningen, houdt de lezing op uitnodiging van de St. Noabers van ’n Oalen Griezen. Voor de protestantse kerk in Hellendoorn als locatie is gekozen omdat de overgrootvader van Sinnema daar vóór zijn emigratie ter kerke ging.

 

Programma:

  • 19.30 – 20.00 uur: inloop met koffie en thee in de toren
  • 20.00 – 21.00 uur: lezing en vragen
  • 21.00 – 22.00 uur: nagesprek in de Leerkamer met drankje

De toegang is vrij, bij de uitgang wordt een collecte gehouden. Voor meer informatie kunt u terecht bij dr. J.D.Th. Wassenaar, tel. 0548-655635; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Op zaterdag 14 juli zal het vocaal ensemble La Colombe een zomeravondconcert geven in de (koele) monumentale kerk ’n Oalen Griezen te Hellendoorn.  Ensembles in verschillende samenstellingen zongen onder deze naam, maar vanaf 1999 bestaat La Colombe in zijn huidige vorm van geschoolde zangers dat zingt in een wisselende bezetting onder leiding van Iassen Raykov. Behalve pianist en koordirigent is Iassen Raykov zelf een niet onverdienstelijk zanger. Er zullen werken worden uitgevoerd van o.a Mendelssohn-Barthloldy,  Monteverdi en William Byrd

Na afloop is er, mits goed weer, gelegenheid elkaar en de zangers onder genot van een drankje te ontmoeten in de fraaie tuin van de naastgelegen pastorie. Iedereen is van harte welkom. De toegang voor deze avond is gratis. Een vrije gift  is zeer welkom. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Het is de derde avond van  een serie activiteiten die de stichting ‘Noabers van ’n Oalen Griezen’ wil organiseren. De stichting heeft een culturele ANBI-status en wil door  het inzamelen van geld een financiële bijdrage leveren aan het onderhoud van het monument ’n Oalen Griezen en tevens passende  culturele activiteiten in en rond  het gebouw stimuleren. U kunt helpen door donateur te worden of door het doen van eenmalige gift. Stuur een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en u ontvangt alle informatie.